בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
אבא 
מה תעשה אם הזרע שלך נגנב? 
 
 גניבה מאחורי הגב     צילום: אילוסטרציה: אימג`בנק/gettyimages.com    
אבא |
 
עו``ד חיה זינגר, iifeel

מהו מעמדה המשפטי של הטענה "גניבת זרע"? האם היא יכולה לפטור את הגבר מתשלום דמי מזונות לאישה שהרתה ממנו?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

יורם (40) פגש את דגנית (38) במסיבה. הם קבעו להיפגש ביום המחרת ולבלות יחד. בין השניים נרקמה מערכת יחסים רומנטית קצרה, כאשר מתחילתה הבהיר יורם כי הוא אינו מעוניין בקשר רציני ומחייב.

לאחר כחודש ימים נותק הקשר בין השניים, ולאחר זמן קצר גילתה דגנית שהיא בהריון. כשהיא בישרה ליורם על ההריון הוא ביקש לערוך בדיקת רקמות שתוכיח שהוא אכן האב. יורם אף רמז שהוא סבור שההריון היה מתוכנן על ידי דגנית, אשר הוליכה אותו שולל ודרש מדגנית שתבצע הפלה. דגנית דחתה את ההאשמה והחליטה ללדת את הילד. יורם דרש שדגנית תחתום על הסכם המשחרר אותו מכל התחייבות כספית כלפי הילד, שכן ההחלטה להמשיך בהריון היתה שלה בלבד.

לימים, הגישה דגנית תביעת מזונות בשם התינוק כנגד יורם. יורם טען כי דגנית פיתתה אותו, הבטיחה לו כי היא משתמשת באמצעי מניעה, ועל סמך הבטחה זו קיים עימה יחסי מין. יורם האשים את דגנית כי "גנבה את זרעו" בכוונה תחילה וטען כי הוא משוחרר מחבות כספית כלפי הילד, לאור ההסכם שנחתם ביניהם. מי מהם צודק? ומה אומר על זה בית המשפט? לפניכם העקרונות המנחים את בית המשפט בבואו לדון בטענה של "גניבת זרע".

 

מהי הטענה של "גניבת זרע"?

איך נפלתי קורבן?
 איך נפלתי קורבן? 
 צילום: אילוסטרציה: אימג'בנק/gettyimages 
 

טענה זו עולה, על פי רוב, במקרה בו אשה נכנסת להריון מקשר אינטימי ולא מחייב, במסגרתו היה ברור לצדדים, או לפחות לגבר, כי אין בכוונתם להביא ילד משותף לעולם. טיעון אופייני במקרים אלה הוא שהגבר סמך על האשה שאמרה כי היא נוטלת אמצעים למניעת הריון, ועל כן האמין כי היחסים האינטימיים ביניהם בטוחים. כאשר מתברר שהאשה הרתה, טוען הגבר כי ההריון היה מתוכנן על ידה, וכי היא פיתתה אותו והשתמשה בזרעו, ללא הסכמתו, על מנת להכנס להריון.מהי משמעותה של טענת ה"פיתוי"?

באחד מפסקי הדין המנחים בנושא "גניבת זרע", בחן בית המשפט העליון את טענת ה"פיתוי" והביע דעה ברורה בנוגע לטענות מסוג זה. בית המשפט קבע, כי גבר המקיים יחסי מין עם אשה, בין אם בעקבות "פיתוי" ובין אם בלעדיו, אחראי לתוצאות הטבעיות של מעשיו. מי שאינו יכול לעמוד בפיתויים לסוגיהם, אינו פטור בשל כך מאחריות למעשיו. למעשה, בית המשפט שלל את הטענה שעשוי להעלות הגבר, לפיו האשה פיתתה אותו והוליכה אותו שולל.

מהן החובות של האב כלפי הילד, במקרים בהם האב לא רצה בהבאתו לעולם?


זכות הבכורה בנוגע להחלטה האם להמשיך בהריון נתונה אך ורק לאם. העובדה כי אב אינו מעוניין בהמשך ההריון אינה מפחיתה מחובותיו כלפי הילד, כאשר יוולד. זאת נוכח גישת הפסיקה, לפיה אין לפגוע בזכויותיו של הילד בגלל נסיבות שאירעו טרם הולדתו ומקורן ביחסים בין הוריו.

חובה ברורה ובולטת של האב כלפי הילד היא חובת המזונות. במקרים רבים, כאשר הילד נולד כתוצאה ממפגש מקרי או קשר לא ממוסד, כופר הגבר באבהותו. במקרים מסוג זה, על האשה להגיש תביעה מתאימה לבית המשפט לענייני משפחה, על מנת לקבוע את האבהות. קביעה זו נעשית, על פי רוב, על סמך תוצאותיה של בדיקת רקמות, אליה מופנים הצדדים ע"י בית המשפט. לאחר ההצהרה על האבהות, ייערך רישום מתאים במשרד הפנים.

 

האם הגבר יכול לסרב לבצע בדיקת רקמות?

 

לא ניתן לחייב את הגבר לעבור בדיקת רקמות. יחד עם זאת, סירוב הגבר לעבור את הבדיקה ישמש ראייה בעלת משקל ניכר כנגדו. סירובו של הגבר לעבור בדיקה, שאמינותה גבוהה ביותר, מעלה את החשד כי הסירוב נובע מן הידיעה כי הוא אכן אביו של הילד. הרי אם חשב שהוא אינו אביו היה ממהר לבצע את הבדיקה, על מנת להסיר ממנו כל חבות כלפי הילד. על כן, סירוב לעבור בדיקה, בצירוף ראיה קלה נוספת, יאפשר לבית המשפט לקבוע את האבהות, אף ללא עריכת הבדיקה.

משנקבעה האבהות, הרי שעל האב חלות כלל החובות שבין הורים לילדים. אין כל משמעות לעובדה כי האב לא חפץ בהבאתו של הילד לעולם. לאחר קביעת האבהות, יפנה בית המשפט לדון בתביעת המזונות.

האם יש תוקף להסכם בין הצדדים, בו פוטרת האשה את הגבר ממחוייבות כספית כלפי הילד?


הסכם משפטי, במסגרתו פטור הגבר מכל חבות כלפי הילד, מנוגד לתפיסות חברתיות בסיסיות ועל כן הוא משולל תוקף. כאשר הסכם סותר את הערכים שהחברה דוגלת בהם, ניתן לומר שההסכם בטל מטעמים של תקנת הציבור. ההסכם שכזה מהווה פגיעה משמעותית בקטין ובזכויותיו, והכרה בו מהווה גושפנקא להתנערות הורה מילדו בדרך הפוגעת בזכויותיו של הילד. על כן, ההסכם ראוי להיפסל מטעמים של תקנת הציבור.

נוסף לכך, בתי המשפט קבעו פעם אחר פעם, שהסכמים הנחתמים על ידי הורים אינם מחייבים את ילדיהם הקטינים כאשר הם אינם משקפים את טובתם של הילדים. על כן, הילד רשאי להגיש תביעה עצמאית לבית המשפט (באמצעות אמו המשמשת כאפוטרופסית שלו) לפסיקת מזונותיו, ללא תלות בהסכם בין ההורים.

 
 
אחריות לכל החיים
 אחריות לכל החיים  
 צילום: אילוסטרציה: אימג'בנק/gettyimages 
 

האם הגבר יוכל לתבוע פיצוי מהאשה בגין חיוב המזונות שבית המשפט יפסוק לו?


הגבר לא יוכל לתבוע את האשה מכח הסכם שנחתם ביניהם, שכן ההסכם משולל תוקף. יחד עם זאת, הגבר יוכל לנסות ולבסס תביעה נזיקית לפיצוי כספי, שעילתה התרמית כביכול שהפעילה כנגדו האשה, בכך שאמרה כי היא נוטלת אמצעי מניעה.

הסיכויים של תביעה כזו להתקבל הינם קטנים ביותר, שכן אחריות רבה מיוחסת לגבר, בהיותו אדם בוגר, אשר צריך להיות מודע לתוצאות הטבעיות של מעשיו. רק במקרים בהם יעלה בידי הגבר להוכיח באופן חד משמעי, שהאשה שהרתה לו הטעתה אותו באופן מכוון ומתוכנן מראש במטרה להכנס ממנו להריון, ייתכן ויהיה זכאי לפיצוי מהאשה. אך היכולת להוכיח זאת מוגבלת ביותר. יש לזכור, כי לאירועים אינטימיים מעין אלה אין עדים נוספים, זולת בני הזוג, ועל כן הסיכוי להוכיח כי אכן ארעה תרמית מכוונת הוא קטן מאוד.

במקרים בהם לא מדובר בתרמית, אלא ברשלנותם של הצדדים בכך שלא השתמשו באמצעי מניעה, הגבר לא יוכל לבסס עילת תביעה לפיצוי מהאשה. רבים המקרים בהם הגבר אינו מתעניין בקיומם של אמצעי המניעה ואף אינו עושה שימוש בהם בעצמו. "עצימת העיניים" הזו של הגבר וחוסר ההתעניינות שלו בדבר תעמוד לו לרועץ, שכן הוא לא יוכל להטיל את האחריות על האשה בלבד.

על האשה לא מוטלת החובה להבהיר לגבר, טרם קיום המגע האינטימי, כי היא אינה משתמשת באמצעי מניעה. כפי שצויין על ידי בית המשפט העליון: "גבר המקיים יחסי מין צריך להיות ער לכך כי בעשותו כן הוא נוטל לעצמו אחריות לכל התפתחות היכולה לנבוע בדרך הטבע מקיום היחסים".

האם ניתן לחייב את האב להיות בקשר עם הילד?


הסדרי הראיה של האב עם ילדיו נתפסים כזכות של האב ולא כחובה שלו. לכן, קשה מאוד לכפות קיומו של קשר בין האב לילד, במידה והאב אינו מעוניין בקשר שכזה. היה והאב ישנה את דעתו ויבקש לשמור על קשר עם הילד, ניתן יהיה לעשות זאת בליווי הדרכה מקצועית מתאימה לכל הנוגעים בדבר, בפרט אם מדובר בתקופת ניתוק ארוכה.

עו"ד חיה זינגר, מומחית לדיני משפחה וירושה.

 

הכתבה באדיבות: הורים וילדים

 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by